مشاهده برچسب

کنکور تجربی ژنتیک

ژنتیک پزشکی : تدریس فصل چهاردهم ژنتیک پزشکی امری (ایمری) جلسه دوازدهم

ژنتیک پزشکی : تدریس فصل چهاردهم ژنتیک پزشکی امری (ایمری) جلسه دوازدهم سندرم پیش‌آمادگی یا مستعد کننده سرطان خانوادگی به خانواده‌هایی نسبت داده می‌شود که سرطان در بیش از یک جایگاه از فرد یا در جایگاه‌های متفاوت در اعضای متعدد از خانواده و…
error: Content is protected !!