مشاهده برچسب

کنکور سراسری،حذف کنکور،

دردسرها و ضرورت‌های حذف کنکور از نگاه آموزش‌ و پرورش

دبیرکل شورای عالی آموزش‌ و پرورش با اشاره به این‌که کنکور برای این وزاتخانه یک آسیب جدی و مانعی برای تحقق تحول بنیادین است،‌ گفت:‌ روش پذیرش دانشجو باید تغییر کند و سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه‌ها افزایش یابد. حذف کنکور
error: Content is protected !!