مشاهده برچسب

کنگره آموزش عالی

برگزاری اولین کنگره آموزش عالی به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس

دبیر اجرایی اولین کنگره آموزش عالی از برگزاری این کنگره با سه هدف "آمایش آموزش عالی"، "بین المللی سازی کردن آموزش عالی" و "گذار به دانشگاه‌های نسل سوم" به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس خبر داد.
error: Content is protected !!