مشاهده برچسب

کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین ، چهارمین جشنواره دانشجویی و سومین سمپوزیوم کارشناسان…

"هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین، چهارمین جشنواره دانشجویی و سومین سمپوزیوم کارشناسان آزمایشگاه ایران"، از هفدهم لغایت نوزدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۴ در تهران، مرکز بین‌المللی همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.
error: Content is protected !!