مشاهده برچسب

کنگره بین المللی

هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )

اطلاعات برگزاری همایش   برگزار کننده: انجمن علمی میکروب شناسی ایران مکان برگزاری: تهران -  بیمارستان امام خمینی (ره) - مرکز همایش های امام خمینی (ره) امکان ارسال مقاله: بله حوزه های تحت پوشش:   علوم زیستی  •  علوم…
error: Content is protected !!