مشاهده برچسب

گرین متریک

سه دانشگاه ایران در میان ۵۰۰ موسسه سبز جهان قرار گرفت

سه دانشگاه ایران در میان ۵۰۰ موسسه سبز جهان قرار گرفت بر اساس رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» درباره توسعه پایدار در سال ۲۰۱۶ سه دانشگاه ایرانی توانسته‌اند در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند. به نقل از پایگاه…
error: Content is protected !!