مشاهده برچسب

گواهینامه پایان دوره

توضیح وزارت بهداشت درباره دوره تکمیلی دکتری علوم آزمایشگاهی

توضیح وزارت بهداشت درباره دوره تکمیلی دکتری تخصصی علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت درباره دوره تکمیلی دکتری تخصصی علوم آزمایشگاهی توضیحات تکمیلی ارائه داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، پیرو ابلاغ ایین نامه دوره…
error: Content is protected !!