مشاهده برچسب

ALS

بهینه سازی ویروس های مورد استفاده در ژن درمانی برای عبور از سد خونی-مغزی

بهینه سازی ویروس های مورد استفاده در ژن درمانی برای عبور از سد خونی-مغزی ژن درمانی انقلابی در درمان بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های عصبی مانند ALS ایجاد کرده است. اما ویروس های کوچکی که قادر به انتقال ژن های درمانی هستند، در دوزهای…
error: Content is protected !!