مشاهده برچسب

ARMS PCR

واکنش زنجیره ای پلیمراز یا PCR – Polymerase Chain Reaction

واکنش زنجیره ای پلیمراز یا PCR - Polymerase Chain Reaction PCR یک واکنش مولکولی جهت تکثیر قطعه ای خاص از DNA می باشد. به این دلیل به این روش واکنش زنجیره ای گفته می شود که در طی آن سیکل ها یا حلقه هایی از چرخه دمائی وجود دارد که به اصطلاح…

شناسایی مولکولی جهش های بتا تالاسمی توسط سیستم جهش مقاوم به تکثیر (ARMS) و هیبریدسازی معکوس

شناسایی مولکولی جهش های بتا تالاسمی توسط سیستم جهش مقاوم به تکثیر (ARMS) Amplification Refractory Mutation System و هیبریدسازی معکوس چکیده پیش زمینه: بتا-تالاسمی شایع ترین اختلال در ایران است و در طول ۱۰ سال گذشته، سیستم جهش مقاوم به…
error: Content is protected !!