مشاهده برچسب

FISH

بخش سیتوژنتیک موسسه علمی آموزشی کنکوران

بخش سیتوژنتیک موسسه علمی آموزشی کنکوران ۱-دوره های آموزش آنالیز کروموزومی (کاریوتایپ) الف- حضوری: مدت زمان آموزش ۳۰ جلسه یک ساعته الف- محتوای درسی کلاس: آشنایی با علم سیتو ژنتیک / آزمایشگاه سیتوژنتیک اصول کنترل کیفی…

معرفی کامل تکنیک MLPA  

معرفی کامل تکنیک MLPA  Multiplex Ligation-dependent probe amplification  تکنیک MLPA یکی از جدیدترین و کارآمدترین روش های مولکولی برای تشخیص سریع و دقیق تعداد نسخه ژنی  deletion,)  (duplicationو حتی جهش های نقطه ای در طیف وسیعی از بیماری…
error: Content is protected !!