مشاهده برچسب

SSCP

معرفی کامل تکنیک MLPA  

معرفی کامل تکنیک MLPA  Multiplex Ligation-dependent probe amplification  تکنیک MLPA یکی از جدیدترین و کارآمدترین روش های مولکولی برای تشخیص سریع و دقیق تعداد نسخه ژنی  deletion,)  (duplicationو حتی جهش های نقطه ای در طیف وسیعی از بیماری…
error: Content is protected !!