اطلاعیه سنجش پزشکی در خصوص سھمیه رزمندگان و ایثارگران آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٨

اطلاعیه سنجش پزشکی در خصوص سھمیه رزمندگان و ایثارگران آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٨

0 234

مرکز سنجش آموزش پزشکی، در خصوص سھمیه رزمندگان و ایثارگران آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٨  اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون میرساند: در پی سوء استفاده برخی از افراد سودجو جھت راھنمایی متقاضیان سھمیه رزمندگان و ایثارگران برای انتخاب رشته محل، با توجه به ثابت بودن ظرفیت ھای پذیرش و عدم تغییر در ظرفیتھای ھریک از سھمیه ھا، مجددا تاکید می نماید طبق تذکر ۵ بند٢-۵- دفترچه راھنمای ثبت نام (صفحه ٨) و تذکر ٣ بند٢-٣- دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل (صفحه ۴)، ظرفیت در رشته محل ھایی به سھمیه رزمندگان و ایثارگران اختصاص می یابد که امکان گرد کردن ریاضی برای آن اها وجود داشته باشد.

به عنوان مثال اگر در رشته محلی ظرفیت ٩ نفر باشد، اختصاص ۵% ظرفیت این رشته محل به متقاضیان سھمیه ۵% امکانپذیر نمی باشد و با اختصاص ٢۵% ظرفیت این رشته محل به متقاضیان سھمیه ٢۵%، ظرفیت این سھمیه در این رشته محل٢ نفر خواھد بود.

البته اگر تعداد ٢ نفر سھمیه ٢۵% با واجدین شرایط تکمیل نشود، طبق تذکر ۴ بند٢-۵- دفترچه راھنمای ثبت نام (صفحه ٨) و تذکر ٢ بند٢-٣- دفترچه راھنمای انتخاب رشته محل (صفحه ۴)، ابتدا با متقاضیان ۵% تکمیل میشود، در غیر این صورت با سھمیه آزاد تکمیل خواھد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × چهار =

error: Content is protected !!