اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی در خصوص اعمال حد نصاب نمره زبان در آزمون ارشد پزشکی ۹۸

اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی در خصوص اعمال حد نصاب نمره زبان در آزمون ارشد پزشکی 98

109

اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی در خصوص اعمال حد نصاب نمره زبان در آزمون ارشد پزشکی ۹۸ منتشر شد.

به گزارش کنکوران، مرکز سنجش پزشکی اطلاعیه ای در خصوص اعمال حد نصاب نمره زبان در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۹۸ منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

نمره حد نصاب زبان طبق مصوبات مندرج در دفترچه راھنمای ثبت نام، برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون محاسبه و اعمال شده است. و طبق این مصوبه کسانی که حائز حد نصاب بودهاند مجاز به انتخاب رشته محل میباشند.

با اینحال برای افرادی که حائز حد نصاب نبوده اند، نمرات آزمونی آنھا استخراج شده ولی کارنامه علمی صادر نشده است.

پس از اعلام نتایج نھایی قبولی(شھریورماه)، در صورت عدم تکمیل ظرفیت پذیرش درھریک از رشته محلھا با واجدین شرایط این مرحله، تکمیل ظرفیت علاوه بر واجدین شرایط، از بین سایر افرادی که دارای نمره زبان کمتر از حد نصاب (غیر منفی ولی کمتر از ۲۵ % ) ھستند، انجام خواھد شد .

این افراد درصورت قبولی، چنانچه در درس زبان حائز حد نصاب بین ۱۵ % تا کمتر از ۲۵ % باشند ملزم به گذراندن ۲ واحد درس پیش نیاز زبان (تخصصی یا عمومی) و افراد بین صفر تا کمتر از ۱۵ % ملزم به گذراندن ۴ واحد درس زبان
(تخصصی یا عمومی) میباشند.
این استثناء صرفاً در آزمون سال جاری و به شرط تصویب شورایعالی برنامه ریزی قابل اعمال میباشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!