دانلود رایگان آزمون های سال های گذشته کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

0 631

کارشناسی ارشد رشته ژنتیک انسانی ، زیرمجموعه علوم آزمایشگاهی ۱ در آزمون ارشد وزارت بهداشت می باشد.

این رشته در مقطع ارشد بیشتر جنبه تحقیقات ییافته است تا جنبه بالینی. از این رو ارشد ژنتیک انسانی وزارت بهداشت، یکی از تحقیقاتی ترین رشته هاست که مقاله های ISI خوبی از این رشته در می آید و این موضوع مترادف این است که به راحتی می توان با ارشد ژنتیک انسانی یا ژنتیک پزشکی، برای ورود به دانشگاههای خارج از کشور و اخذ پذیرش اقدام کرد

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی سال ۸۳-۸۴

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی سال ۸۴-۸۵

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی سال ۸۵-۸۶

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی سال ۸۶-۸۷

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی سال ۸۷-۸۸

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی سال ۸۸-۸۹

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی سال ۸۹-۹۰

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی سال ۹۰-۹۱

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی سال ۹۱-۹۲

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی سال ۹۲-۹۳

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی سال ۹۳-۹۴

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی سال ۹۴-۹۵

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی سال ۹۵-۹۶

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی سال ۹۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 5 =

error: Content is protected !!