اخبار و تازه های ژنتیک و علوم زیستی

فرایند خودخواری سلول های بنیادی کلیدی برای درمان های بازسازی کننده جدید

در سلول های بنیادی جنینی فرایند خودخواری (self-eating) موسوم به اتوفاژی به واسطه چاپرون(CMA) و متابولیت های مربوطه ممکن است به عنوان اهداف درمانی امیدوار کننده جدید برای ترمیم و بازسازی سلول ها و اندام های آسیب دیده عمل می کنند.

فرایند خودخواری سلول های بنیادی کلیدی برای درمان های بازسازی کننده جدید

جداسازی موفقیت‌آمیز ویروس کرونا از بدن یک فرد مبتلا در ژاپن

موسسه ملی بیماری‌های عفونی ژاپن از جداسازی موفقیت‌آمیز ویروس کرونا از بدن یک فرد مبتلا در این کشور خبر داد. بنابر گزارش‌ها، توالی‌های ژنی ویروس جداسازی شده ۹۹.۹ درصد با توالی‌هایی که دولت چین منتشر کرده است، تطبیق دارند.

شناسایی راهکاری جدید برای گرسنه نگه داشتن و کشتن سلول های بنیادی سرطان سینه

محققین سالفورد کاندیدای داروی جدیدی را شناسایی کرده اند که قادر است سلول های بنیادی سرطانی را گرسنه نگه داشته و بکشد و بدین ترتیب راه را برای درمان های جدید به منظور درمان سرطان سینه هموار سازد.

شناسایی راهکاری جدید برای گرسنه نگه داشتن و کشتن سلول های بنیادی سرطان سینه

نتایج یک مطالعه مقدماتی در زمینه سلول درمانی سکته

نتایج مطالعه ای بوسیله ساویتز و همکارانش در دانشگاه تگزاس نشان داده است که سلول های مغز استخوان که در فاز I یک مطالعه برای درمان سکته ایسکمیک استفاده کرده اند نه تنها بی خطر و مناسب بوده اند بلکه منجر به ریکاوری بهتر بیماران نیز شده اند.

فهرست