دوره آمادگی ارشد ژنتیک انسانی

کلاس های آنلاین ژنتیک ویژه داوطلبین کنکور ارشد ژنتیک انسانی سال ۹۹

با توجه به تغییر زمان ازمون های ارشد وزارت بهداشت، کنکوران تقدیم میکند:

برگزاری کلاس های آنلاین ژنتیک ویژه داوطلبین کنکور ارشد ژنتیک انسانی سال ۹۹

دوره های خصوصی و تضمینی با شرایط ویژه

 تدریس توسط اساتید حرفه ای با سابقه درخشان

کلاس های آنلاین ژنتیک ویژه داوطلبین کنکور ارشد ژنتیک انسانی سال ۹۹
فهرست