دوره های آموزشی و آزمونهای موسسه کنکوران

همایش وبینار انگیزشی ویژه داوطلبین دکتری ژنتیک پزشکی

همایش وبینار انگیزشی ویژه داوطلبین دکتری ژنتیک پزشکی

موسسه کنکوران، در فرصت باقی مانده تا کنکور دکتری وزارت بهداشت،همایش وبینار انگیزشی ویژه داوطلبین دکتری ژنتیک پزشکی را با حضور اساتید برجسته و موفق برگزار می نماید:

فهرست