مشاهده دسته بندی

ریاضیات

یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

 اطلاعات برگزاری همایش   برگزار کننده: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، انجمن آمار ایران مکان برگزاری: قزوین -  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) امکان ارسال مقاله: بله حوزه های تحت پوشش:   ریاضیات تاریخ های…
error: Content is protected !!