مشاهده دسته بندی

شیمی

دوازدهمین سمینار دو سالانه الکتروشیمی ایران

اطلاعات برگزاری همایش   برگزار کننده: انجمن شیمی ایران ، دانشگاه اصفهان مکان برگزاری: اصفهان –  دانشگاه اصفهان – دانشکده شیمی امکان ارسال مقاله: بله حوزه های تحت پوشش:  شیمی تاریخ های مهم   تاریخ برگزاری: ۱۳…

دومین سمینار شیمی کاربردی ایران

اطلاعات برگزاری همایش برگزار کننده: دانشگاه زنجان مکان برگزاری: زنجان – دانشگاه زنجان – دانشکده علوم امکان ارسال مقاله: بله حوزه های تحت پوشش: شیمی تاریخ های مهم   تاریخ برگزاری: ۵ و ۶ شهریور ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال…
error: Content is protected !!