مشاهده دسته بندی

علم مواد

اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع

 اطلاعات برگزاری همایش   برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران مکان برگزاری: تهران -  دانشگاه علم و صنعت ایران - پژوهشکده مهندسی خودرو امکان ارسال مقاله: بله حوزه های تحت پوشش:   مکانیک، صنایع • جغرافیا، علوم زمین…
error: Content is protected !!