مشاهده دسته بندی

مکانیک و صنایع

هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

 اطلاعات برگزاری همایش   برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور مکان برگزاری: شاهرود –  دانشگاه صنعتی شاهرود – دانشکده مهندسی مکانیک امکان ارسال مقاله: بله حوزه های تحت پوشش:…
error: Content is protected !!