اخبار آزمون های زبان

آغاز توزیع کارت آزمون زبان وزارت بهداشت از امروز ۳ مرداد

پنجاه و هفتمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت سه شنبه ۷ مرداد برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون از امروز، جمعه ۳ مرداد در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

۲۱ فروردین آخرین مهلت ثبت نام در آزمون زبان وزارت بهداشت

آخرین مهلت ثبت نام در آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت

۲۱ تیرماه آخرین مهلت ثبت نام در آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت
پنجاه و هفتمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت ۲ مرداد برگزار می شود و داوطلبان تا ۲۱ تیرماه فرصت دارند ثبت نام کنند

آغاز توزیع کارت آزمون زبان وزارت بهداشت از فردا
فهرست