دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

انتشار اطلاعیه سازمان سنجش درباره نتایج اولیه و انتخاب رشته ارشد ۹۹

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره انتشار کارنامه نتایج اولیه و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته‌ در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

فهرست