آدرس: تهران – خیابان آزادی – خیابان خوش شمالی – پلاک ۵۳ – واحد سوم

ایمیل: konkooran@gmail.com

تلفن:

۰۲۱-۶۶۵۷۴۱۸۲

۰۲۱-۶۶۹۰۸۰۶۲

۰۹۹۰۳۷۷۵۴۲۳

۰۹۰۲۷۸۱۰۳۵۷

آی دی تلگرام مسئولین مشاوره و ثبت نام:

 konkoorann@

Konkooranadmin@

آی دی  کانال های تلگرام موسسه:

irangenetics@

 konkoorann@

laboratoryy@

لینک سوپر گروه ژنتیک پزشکی کنکوران (بزرگترین گروه برای طرح مباحث ژنتیک پزشکی و حوزه علوم سلولی):

سوپر گروه ژنتیک پزشکی کنکوران

error: Content is protected !!