آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۸ وزارت بهداشت از ۱۴ مهرماه

0 73

 تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۸ وزارت بهداشت از ۱۴ مهرماه آغاز می شود.

به گزارش کنکوران، متن اطلاعیه منتشر شده از سوی معاونت آموزشی مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص ظرفیت پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته محل رشته ھای گروه پزشکی سال تحصیلی ٩٨-٩٩ به شرح زیر است:

با سپاس به درگاه خداوند متعال و با سلام و درود به پیشگاه حضرت بقیه ا… (عج) بدینوسیله به اطلاع میرساند داوطلبان میتوانند نسبت به انتخاب رشته محل ھای مربوط به مرحله تکمیل ظرفیت، براساس جدول ظرفیت که روز شنبه ٩٨/٧/١٣ از ساعت ١۴به بعد در سامانه قرار میگیرد، از ساعت ١۴روز یکشنبه تاریخ ٩٨/٧/١۴ لغایت ساعت ١۶روز سه شنبه تاریخ ٩٨/٧/١۶با وارد نمودن کد رھگیری خود اقدام نمایند. داوطلبان دقت کنند :

١- کلیه افراد اعم از قبولی یا مردودی که در مرحله نخست مجاز به انتخاب رشته محل بوده اند، مجاز به شرکت در
مرحله تکمیل ظرفیت می باشند.

تذکر: با توجه به اینکه رشته محل جدید اضافه نشده است، لذا استعداد درخشان بدون آزمون مجاز به انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان نیستند. و استعداد درخشان با آزمون نیز با رعایت کلیه ضوابط مجاز به انتخاب محل ھستند.

٢- افرادی که در مرحله نخست قبول شده و مجدداً در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کرده و در ھر یک از دوره ھای عادی یا شھریه پرداز پذیرفته شوند، پذیرش مرحله نخست آنھا لغو شده و قابل بازگشت نمی باشد. ودانشگاھھای محل پذیرش اولیه موظفند در صورتیکه پذیرفته شدگان قبلی در طی مراحل تکمیل ظرفیت در دانشگاه دیگری پذیرش شوند تسھیلات آموزشی لازم برای انتقال به محل پذیرش جدید را فراھم آورند و با جابجایی ایشان مخالفت ننمایند.

٣-  مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راھنمای ثبت نام صفحه ۴بند -۵-١ افرادی که در آزمون سال دوره ھای رایگان پذیرفته شده و ثبت نام ننمایند یا انصراف دھند مجاز به شرکت در آزمون سال ٩٩ نمی باشند، بنابراین افرادی که در مرحله تکمیل ظرفیت در دوره ھای عادی (رایگان) پذیرفته می شوند، درصورت عدم ثبت نام یا عدم مراجعه به دانشگاه یا انصراف از تحصیل مشمول محرومیت یکساله خواھند شد.

۴- ھمانگونه که قبلاً نیز اعلام شده بر اساس آئین نامه آموزشی دوره ھای کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ھر گونه انتقال ، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع می باشد. بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاھی کامل تعیین نموده، لذا ھیچگونه تغییر در محل پذیرش پس از اعلام نتایج انجام نخواھد گرفت.

۵- زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت، توسط دانشگاه پذیرنده تعیین و اعلام خواھد شد.

۶- نتایج مرحله تکمیل ظرفیت ھیجدھم آبان ماه از طریق ھمین سایت اعلام خواھد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!