تست تالیفی ژنتیک کنکور دکتری ژنتیک پزشکی از فصل اول و دوم کتاب استرخان مولکولی

68
تست تالیفی ژنتیک کنکور دکتری ژنتیک پزشکی از فصل اول و دوم کتاب استرخان مولکولیReviewed by کنکوران on Mar 8Rating:

تست تالیفی ژنتیک

تست تالیفی ژنتیک کنکور دکتری ژنتیک پزشکی از فصل اول و دوم کتاب استرخان مولکولی

تست تالیفی ژنتیک – با سلام خدمت داوطلبین کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۱۳۹۷ از این به بعد سعی میشه در این سایت تست های تالیفی از بخش هایی از کتاب استراخان خدمت شما عزیزات ارایه بشه تا خودتون رو محک بزنید. روند هم به این شکل خواهد بود که شب اول یک سری تست اراپه میشه و فردا شب جواب هاش خدمت شما دوستان از طریق همین سایت ارایه می شود. امیداوریم که این تست ها بتونه به مطالعات شما جهت دهی مناسب بده.

ضمنا از دوستان عزیز خواهش میکنیم در صورتی که در مورد این بخش یعنی تست تالیفی ژنتیک نظر خاصی دارند از طریق راه های ارتباطی یا از بخش دیدگاه ها با عنوان تست تالیفی ژنتیک نظر خودشون رو با ما در میان بگذارند. کمک کنید تا بهتر در خدمت شما دوستان باشیم .

 

  1. کدام گزینه صحیح است؟

الف) تعداد کیاسماتا در میوز جنس مذکر بیشتر است

ب) کراسینگ آور تنها بین دو کروماتید کروموزوم های هومولوگ می تواند رخ دهد

ج) دو کروماتید مربوط به یک کروموزوم وارد شده به مرحله میوز II معمولا از نظر ژنتیکی یکسان هستند

د) وجود کیاسماتا به منظور تفکیک صحیح کروموزوم ها ضروری است

 

  1. ژنهای خانه دار معمولا چه نوع عناصری در پروموتر خود دارند؟

الف) دارای باکس GC بوده و اغلب فاقد جعبه TATA می باشند

ب) تنها دارای باکس CAAT می باشند

ج) دارای باکس TATA می باشند و گاهی باکس GC نیز دارند

د) تنها دارای باکس TATA می باشند

 

  1. کدام خاصیت توالی مابین عنصر شاخه و عنصر گیرنده پیوند در توالی های مورد توافق مرزهای اگزون اینترون می باشد؟

الف) طول این توالی ها بین ۴۰ تا ۵۰ نوکلئوتید می باشد

ب) این توالی ها غنی از نوکلئوتید های پورینی می باشند

ج) این توالی ها نقش تعیین کننده ای در شناسایی عنصر شاخه می باشند

د) همه موارد بالا صحیح می باشد.

 

  1. در مورد وضعیت هاپلوئیدی و محتوی DNA کروموزومی سلول در حین چرخه سلولی از فاز G1 ، S ، G2 ، متافاز و آنافاز گزینه صحیح کدام می باشد؟

الف) ۲N-2C > 2N-4C  > 2N-4C >  ۴N-4C > 4N-4C

ب) ۲N-2C > 2N-4C  > 2N-4C >  ۲N-4C > 4N-2C

ج) ۲N-2C > 2N-4C  > 2N-4C >  ۴N-4C > 4N-4C

د) ۲N-2C > 2N-4C  > 2N-4C >  ۲N-4C > 4N-4C

  1. کدام گزینه زیر در مورد تلومر و عملکرد تلومراز صحیح می باشد؟

الف) پس از عملکرد تلومراز در سلول هایی مثل سلول های بنیادین انتهای تک رشته ای تلومر از بین می رود

ب) تلومر در همه سلول ها انتهای بیرون زده ۳پریم دارد

ج) تلومراز در حین عملکرد در محل تلومر از طریق عملکرد ترانسکریپتاز معکوس باعث طویل شدن رشته پیرو می شود

د) در حین عملکرد تلومراز رشته پیرو بر اساس توالی های مکمل با عنصر DNA موجود در آنزیم تلومراز طویلسازی می شود

 

 

  1. تلومراز انتهای کدام سمت از رشته از DNA ناحیه تلومر را می سازد و جایگزین می کند تا از کوتاه شدن کروموزوم جلوگیری شود؟

الف) ۵´ رشته پیشرو در هر دو سمت

ب) ۳´  رشته الگو در هر دو سمت

ج)  ۵´ پیرو در هر دو سمت

د) ۳´ رشته پیشرو در هر دوسمت

 

 

  1. کدام گزینه صیحیح نمی باشد؟

الف) ۲۸s rRNA از اجزای زیرواحد بزرگ ریبوزوم می باشد و فعالیت پپتیدیل ترانسفرازی  دارد

ب mRNAهای میتوکندریایی و کلروپلاستی در سیتوپلاسم ترجمه می شوند زیرا بیشترین میزان پروتئین این اندامک ها توسط ژن های هسته ای کد می شود.

ج mRNAهای مربوط به پروتئین های هیستونی پلی آدنیله  نشده و خاتمه رونویسی آنها نیز شامل برش انتهای ۳´ می باشد

د) در ساختار کلاهک رونوشت های سنتز شده توسط RNAپلیمرازII  یک پیوند شامل سه گروه فسفات وجود دارد

 

 

  1. کمپلکس سیناپتونمال در کدام وهله از پروفاز میوز I تکمیل می شود؟

الف) لپتوتن                      ب) زیگوتن                       ج) پاکی تن                      د) دیپلوتن

 

  1. در ارتباط با کراسینگ اور کدام گزینه غلط است؟

الف) در وهله پاکی تن بین نواحی همولوگ کروموزوم ها رخ می دهد

ب)تقریبا ۴۰ کراسینگ اور در هر میوز برای هر گامت اتفاق می افتد

ج) کراسینگ اور و کیاسماتا ارتباطی با اندازه کروموزوم ها ندارد و ممکن است کروموزوم کوچکتر تعداد کیاسماتای بیشتری نسبت به یک کروموزوم بزرگتر داشته باشد

د) نقاط وقوع کراسینگ اور متناظر با محل کیاسماتا است

  1. کدامیک در مورد نقش های کلاهک موجود در mRNA صحیح نمی باشد؟

الف) حفاظت از رونوشت در مقابل اگزونوکلئاز های ۳´<-5´

ب) تسهیل پیرایش RNA

ج)تسهیل انتقال RNA به سیتوپلاسم

د)تسهیل اتصال زیرواحد ۶۰S ریبوزوم های سیتوپلاسمی به mRNA درحین ترجمه

 

 

مطالب مرتبط:

تدریس ژنتیک پزشکی

مقالات و مطالب مرتبط با ژنتیک پزشکی

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی در یک نگاه، تعریف، رشته های مجاز، دروس و ضرایب، منابع، زمان آزمون ۹۷-۹۶

منابع مطالعاتی کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

در پایان به دانشجویانی که تمایل دارند از مباحثی که از ژنتیک پزشکی ایمری در کانال ژنتیک پزشکی متعلق به همین سایت تدریس می شود استفاده کنند پیشنهاد می گردد از طریق این لینک به کانال ژنتیک پزشکی بپیوندند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!