جدول ظرفیت پذیرش فلوشیپ پزشکی سال ۹۹ منتشر شد

0 328

ظرفیت پذیرش فلوشیپ پزشکی سال ۹۹ اعلام شد. بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی،بیش از ۴۰۰ نفر در این دوره پذیرفته می شوند.

به گزارش کنکوران، ظرفیت ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ برای بیش از ۵۰ دوره تکمیلی تخصصی ۴۱۷ نفر است.

جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره تکمیلی تخصصی-۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام

داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۵ بهمن تا ۱۸ بهمن ۹۸ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی  با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز

و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (عضـو هیئت علمـی، آزاد) صرفاً یک رشته و یک دانشگاه را انتخاب و براساس مفاد راهنما ثبت نام کنند.

پس از ثبت نام و انتخاب رشته، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نیست. صرفاً به مدارک ثبت نامی که در مهلت مقرر ثبت نام و از طریق سایت اینترنتی

مربوطه ارسال شود ترتیـب اثـر داده خواهد شد.

محدودیت سنی جهت ثبت نام؟؟؟

در این دوره محدودیت سنی جهت شرکت در آزمون وجود ندارد. انجام مراحل ثبت نام از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می پذیرد و

بررسی مدارک نیز توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام می شود.

زمان توزیع کارت جلسه آزمون

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شـنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ خرداد ۹۹ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی توزیع می شود.

زمان برگزاری آزمون

مرحله کتبی آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۹ خرداد ۹۹ برگزار می شود.

مرحله شفاهی (به صورت منفـرد یـا ترکیبـی از روش هـای PMP  و OSCE و مصـاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی

مرتبط با رشته خود) در روزهای ۲ تا ۴ تیرماه ۹۹ در یکی از دانشگاه های سطح تهران برگزار خواهد شد.

پذیرش نهایی متقاضیان تحصیل در دوره های تکمیلی تخصصی بالینی بر اساس نمره کل مکتسبه داوطلبین آزمون پذیرش مربوطه از بالاترین نمره کل

مکتسبه (براساس دو سوم آزمون کتبی و یک سوم آزمون آسکی) و با رعایت کسب حداقل ۶۰ درصد نمره کل آزمون و سایر مقررات مربوطه می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × پنج =

error: Content is protected !!