مشاهده برچسب

MHLE97

تقویم آزمون زبان MHLE وزارت بهداشت سال ۱۳۹۷

به گزارش سایت سنجش پزشکی، تقویم آزمون زبان عمومی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۷ در شش نوبت به ترتیب تاریخ های ذکر شده در جدول برگزار می گردد. آزمون زبان MHLE چیست؟ آزمون MHLE مخفف عبارت (Ministry of Health Language Exam)، آزمون زبان وزارت…
error: Content is protected !!