سوالات دکتری ژنتیک پزشکی

سوالات دکتری ژنتیک پزشکی، یکی از مهمترین بخش هایی که هر داوطلبی در یک آزمون کنکور باید در نظر داشته باشد آشنایی کامل با سوالات مطرح شده در آن آزمون در دوره های گذشته است، که این مورد در آزمون دکتری ژنتیک پزشکی نیز صدق می کند، به همین منظور در این مطلب سوالات دکتری ژنتیک پزشکی مربوط به سال های گذشته را خدمت شما دوستان ارائه دادیم. با مقایسه این سوالات در روندی که در طی سالهای قبل طی کرده اند دید مناسبی به بارم سوالات، بخش های مهم منابع درسی آن آزمون و همچنین تا حدی به پیش بینی سوالات سال جدید دست پیدا خواهید کرد. در مورد کنکور دکتری ژنتیک پزشکی و به علت بسیار به روز بودن این علم متاسفانه یا خوشبختانه سوالات این کنکور به صورت زیادی هر سال نسبت به چند سال گذشته تغییرات زیادی دارد، لذا به نظر مدرسین کنکوران تسلط به سوالات 3 یا 4 سال گذشته برای داوطلبین کوشای آزمون دکتری ژنتیک پزشکی کاربردی و کافی می باشد، اما ما در این مطلب سوالات این آزمون را از سال 88 گرد آوری کردیم که امیدواریم برای شما مفید باشد.

نکته مهم: مجددا تاکید می شود آشنایی با روند سوالات در حد 3 یا 4 سال گذشته برای داوطلبین گرامی کافی می باشد اما کار کردن با سوالات سال های خیلی دور نیز می تواند برای شما دوستان نکاتی داشته باشد.

 

سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال 1401-1402

سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال۱۴۰۰-۱۴۰۱                    دانلود رایگان کلید۱۴۰۰-۱۴۰۱

سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۹۹-۱۴۰۰                      دانلود رایگان کلید ۹۹-۱۴۰۰

سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۹۸-۹۹                        دانلود رایگان کلید ۹۸-۹۹

سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۹۷-۹۸                       دانلود رایگان کلید ۹۷-۹۸

سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۹۶-۹۷                       دانلود رایگان کلید ۹۶-۹۷

سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۹۵-۹۶                       دانلود رایگان کلید ۹۵-۹۶

سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۹۴-۹۵                       دانلود رایگان کلید ۹۳-۹۴

سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۹۳-۹۴

سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۹۲-۹۳

سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۹۱-۹۲

سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۹۰-۹۱

سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۸۹-۹۰

سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۸۸-۸۹

سوالات کنکور دکتری ژنتیک پزشکی سال ۸۷-۸۸

 

فهرست
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp