همایش تشخیص، درمان و کنترل کرونا ویروس در ایران

همایش تجارب عملی و یافته های تخصصی در حوزه تشخیص، درمان و کنترل کرونا ویروس در ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۹ توسط گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در شهر تهران برگزار خواهد شد

استفاده از فناوری CAR-T برای مقابله با تومورهای پوستی

استفاده از فناوری CAR-T برای مقابله با تومورهای پوستی در مطالعات صورت گرفته در مدل های موشی، محققین از سلول های CAR T مهندسی شده برای تومورهای پوستی استفاده کرده و در ادامه جایگاه های تومور پوستی را با نور آبی LED تحریک کردند. این امر موجب…
error: Content is protected !!