کشف روش جدید در مبارزه با سلول‌های بنیادی سرطانی

0 126

محققان نشان داده اند که ترکیب gemcitabine و داروی در دست آزمایش tigatuzumab جمعیت سلول های بنیادی سرطانی را هدف قرار می دهد و رشد تومور را در مدل موشی سرطان پانکراسی کاهش می دهد.

سلول های بنیادی سرطانی را دلیل خود نوزایی سلول های توموری و مقاومت آن ها به داروهای موجود می دانند.

محققین دریافته اند که سلول های بنیادی سرطان پانکراس انسانی گیرنده مرگ (DR-5) که در مرگ برنامه ریزی شده سلولی(آپوپتوز) نقش دارد را بیشتر بیان می کنند و این پروتئین هدف tigatuzumab است که یک آنتی بادی منوکلونال انسان شده است که آن را CS-1008 نیز می نامند.

برای ارزیابی اثرات این داروها روی سلول های بنیادی سرطان پانکراس،موش ها مورد تیمار با tigatuzumab به تنهایی، gemcitabine به تنهایی یا ترکیب آن ها قرار گرفتند. اگرچه gemcitabine اندازه تومور را کاهش داد، اما سطح سلول های بنیادی سرطانی را افزایش داد و همه تومورها مجددا عود کردند. با این حال ترکیب دارویی موجب شد که تقریبا نیمی از موش های تیمار شده دچار بهبودی طولانی مدت شوند.

ارزیابی ها نشان داد که سلول های بنیادی سرطانی درون این موش ها به طور کامل حذف شدند.

برای مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر مراجعه کنید:

 References:http://www.stem-cells-news.com/1/combination-therapy-targets-pancreatic-cancer-stem-cells/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!